TGU.se min vattenburen solvärme

min solvärme

Gul temp in

oliv temp ut

ljusblå temp tank nedre

lila temp tank övre

grön skillnad temp in ut

svart temp rum övre vån